Day: November 6, 2020

Esport กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนี่ง

เมื่อก่อนจะเล่นเกมส์ หรือกีฬาก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เราไม่สามารถที่จะเล่นสองอย่างพร้อมกันได้ แต่ทุกอย่างก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเลื่อยๆ จนตอนนี้ยุค 2020 ทั้งเกมส์และกีฬากลายเป็น esport ไปแล้ว นั้นก็คือเกมส์การแข่งขันแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาทำให้คนในโลกปัจจุบันสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีการจำกัดเพศ อายุ ส่วนสูง หรือน้ำหนัก เพราะด้วยความทันสมัยของesport ทำให้ได้เปรียบกว่าเกมส์กีฬาที่ต้องใช้แรงและข้อจำกัดของร่างกายอีกด้วย o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o