สกิลแรกของฮีโร่ Dark Seer ในเกม dota คือ Vacuum เป็นสกิลที่ใช้ร่ายลงพื้นที่

         สกิลแรกของฮีโร่ โดยฮีโร่ Dark Seer แห่ง dota ตัวนี้ จะรวมพลังสร้างพื้นที่ที่จะดึงดูดอีกฝ่ายในพื้นที่ให้เข้ามารวมกันยังจุดกึ่งกลาง และจะสร้างความเสียหายรวม นับว่าเป็นสกิลที่รบกวนการยืนร่ายสกิลของศัตรูอีกฝ่ายอีกด้วย สกิลที่สองต่อมาของฮีโร่ Dark Seer ในเกม dota คือ Ion Shell เป็นสกิลที่ร่ายใส่ได้ทั้งฮีโร่หรือยูนิตทั้งฝั่งตนเอง

และศัตรูอีกฝ่ายในเกม dota โดยที่ Dark Seer จะสร้างเกาะป้องกันขึ้นมาให้ยูนิตตนนั้น โดยเกราะนี้จะไม่ได้ทำหน้าที่ลดทอนความเสียหายต่างๆที่ยูนิตนั้นได้รับ แต่หากว่าเป็นเกราะที่จะสร้างความเสียหายไปยังยูนิตของฝั่งศัตรูเท่านั้น (ยกเว้นยูนิตที่สวมใส่เกราะนี้ จะไม่ได้รับดาเมจจากเกราะนี้) ถือว่าสกิลที่สองของ Dark Seer ในเกม dota สกิลนี้เป็นสกิลที่ใช้พลิกแพลงได้อย่างหลากหลายมาก เพราะเป็นทั้งการสร้างความเสียหาย และเป็นการกดดันเพื่อไม่ให้ศัตรูอีกฝ่ายมาอยู่ใกล้กันอีกด้วย 

สกิลแรกของฮีโร่ สกิลต่อมาของฮีโร่ Dark Seer ในเกม dota คือ Surge เป็นสกิลที่สามารถร่ายใส่ได้ทั้งตนเองหรือยูนิตพันธมิตร 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สกิลแรกของฮีโร่

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

          โดยสกิลที่สามของฮีโร่ Dark Seer แห่ง dota สกิลนี้ จะเป็นสกิลที่รวบรวมพลังงานส่งผลให้ยูนิตที่ถูกสกิลนี้ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างเต็มที่ และวิ่งทะลุยูนิตต่างๆชั่วขณะ โดยความเร็วในการเคลื่อนที่นี้ จะเป็นความเร็วสูงสุดในเกม dota และไม่สามารถทำให้ช้าลงได้ ถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้บุกเข้าระยะประชิด

หรือเป็นสกิลถอยที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก และสุดท้ายสกิลท่าไม้ตายของ Dark Seer ในเกม dota คือ Wall of Replica เป็นสกิลร่ายใส่พื้นที่เป้าหมายสร้างความเสียหายเวทมนตร์ โดยสกิลนี้จะทำให้เกิดกำแพงแห่งแสงขึ้น และทำให้ฮีโร่ศัตรูอีกฝ่ายที่เดินผ่านเคลื่อนที่ช้าลง

และหากฮีโร่ศัตรูอีกฝั่งเคลื่อนที่ผ่าน ก็จะสร้างเงาสะท้อนของฮีโร่ตัวนั้นออกมา และฮีโร่ที่โดนวกิลนี้จะทำตามที่ Dark Seer สั่ง และหายไปเมื่อถูกโจมตีจนพลังชีวิตหมด หรือหมดเวลาของกำแพง

เครดิต ป๊อกเด้ง